ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

  1. Η Εταιρεία
  2. Εταιρική ταυτότητα

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση μοναδικού εταίρου της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας:
Αλεξανδρής Γεώργιος του Παναγιώτη, Ανδριανουπόλεως 66-68, Ξάνθη, Τ.Κ. 67100

Ο μοναδικός εταίρος έχει καταβάλει ολοσχερώς μετρητά 1 €.

Η διαχείριση της εταιρείας ανατέθηκε στον μοναδικό εταίρο Αλεξανδρή Γεώργιο του Παναγιώτη.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Επωνυμία: Αλεξανδρής Γεώργιος Μονοπρόσωπη ΙΚΕ “NORDIGA MD”

ΑΦΜ: 800866694

Εταιρικό Κεφάλαιο: 1 €

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 143395646000

Έδρα: Γέρακας, Τ.Κ. 67100, Ξάνθη

Menu